Image 0 Image 1

Tirana Business University

18 studentë bachelor dhe master të TBU punësohen si staf suport pranë Neptun Albania

18 studentë bachelor dhe master të TBU i janë bashkuar kompanisë partnere Neptun Albania

18 studentë bachelor dhe master të TBU punësohen si staf suport pranë Neptun Albania

18 studentë bachelor dhe master të TBU i janë bashkuar kompanisë partnere Neptun Albania, pjesë e Bafin Group, si staf suport në fushën e shitjeve dhe financës për periudhën e fundvitit.

Eksperienca të tilla inkurajohen nga TBU pasi ndihmojnë në aftësimin praktik dhe punësimin e tyre.