Image 0 Image 1

Tirana Business University

7 studentë u intervistuan për dy mundësi praktike nga kompania partnere Instant

7 studentë bachelor dhe master të apasionuar pas marketingut dixhital u intervistan për dy mundësi praktike nga kompania partnere Instant.

7 studentë u intervistuan për dy mundësi praktike nga kompania partnere Instant

7 studentë bachelor dhe master të apasionuar pas marketingut dixhital u intervistuan për dy mundësi praktike nga kompania partnere Instant.

Instant është një kompani e re e cila ofron shërbime softuerike në fushën e marketingut dixhital.

Periudha e praktikës krahas aftësimit profesional të studentit synon punësimin e tyre.