Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6

Tirana Business University

Diskutim mbi sipërmarrjen dhe rritjen e zhvillimin profesional me studentët

Ndërkohë që një grup i studentëve vlerësohej për njohuritë në Informatikë, grupi tjetër, u bë pjesë e një diskutimi aktiv.

Diskutim mbi sipërmarrjen dhe rritjen e zhvillimin profesional me studentët

Ndërkohë që një grup i studentëve të vitit të parë vlerësohej për njohuritë në Informatikë, grupi tjetër, nën moderimin e stafit akademik të TBU, u bë pjesë e një diskutimi aktiv mbi sipërmarrjen dhe rritjen e zhvillimin profesional/e, dhe se si TBU, përmes network-ut dhe modelit të saj mund t’i ndihmonte në arritjen e qëllimeve personale.