Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7

Tirana Business University

Data të rëndësishme: Aplikimi universitar, viti akademik 20-21

Informohuni mbi procedurat dhe afatet e aplikimeve dhe regjistrimeve për vitin akademik 2020-2021, publikuar nga MASR.

Data të rëndësishme: Aplikimi universitar, viti akademik 20-21

Njoftim i rëndësishëm për maturantët: Informohuni mbi procedurat dhe afatet e aplikimeve dhe regjistrimeve për vitin akademik 2020-2021, publikuar nga MASR.

Kalendari i aplikimit & regjistrimit për maturantët në IAL

Raundi 1

3 Korrik - 28 Korrik (26 ditë)
Pagesa e tarifës së aplikimit

29 Korrik - 3 Gusht (6 ditë)
Përzgjedhja e 10 degëve online

31 Gusht (1 ditë)
Publikimi i renditjes së aplikantëve

1 Shtator (1 ditë)
Publikimi i renditjes së aplikantëve

2 Shtator - 15 Shtator ( 14 ditë)
Regjistrimi në IAL (7 faza 48-orëshe)

16 Shtator - 17 Shtator (2 ditë)
Çregjistrimi (R1) regjistrimi i fituesve pas ankimimit

Raundi 2

2 Shtator (16 ditë)
Pagesa e tarifes së aplikimit

19 Shtator - 21 Shtator (3 ditë)
Përzgjedhja e 10 degëve online

28 Shtator (1 ditë)
Publikimi i renditjes së aplikantëve - Ankimim

29 Shtator (1 ditë)
Ankimim

30 Shtator - 9 Tetor (10 ditë)
Regjistrimi ne IAL (5 faza 48-oreshe)

10 Tetor - 11 Tetor (1 ditë)
Çregjistrimi (R2) regjistrimi i fituesve pas ankimimit

Raundi 3

30 Shtator - 11 Tetor (13 ditë)
Pagesa e tarifës së aplikimit

12 Tetor - 14 Tetor (3 ditë)
Përzgjedhja e 10 degëve online

19 Tetor (1 ditë)
Publikimi i renditjes së aplikantëve - Ankimim

21 Tetor - 26 Tetor (6 ditë)
Regjistrimi në IAL (3 faza 48-orëshe)

27 Tetor - 31 Tetor (5 ditë)
Regjistrimi në sekretarinë mësimore

Burimi: Urdher i përbashkët, Nr. 2053 Prot., 02, dt. 02/07/2020.

Për çdo pyetje rreth TBU na shkruani në email info@tbu.edu.al ose na telefononi në +355 69 30 33 173.