Image 0 Image 1 Image 2

Tirana Business University

Studentë të TBU u intervistuan për mundësi praktike nga F&M Reklama

Përfaqësues të stafit të kompanisë F&M Reklama intervistuan studentë të interesuar për punësim në pozicionin "Asistente Finance".

Studentë të TBU u intervistuan për mundësi praktike nga F&M Reklama

Përfaqësues të stafit drejtues të kompanisë F&M Reklama ishin sot të pranishëm në TBU për të intervistuar studentë të interesuar për punësim në pozicionin "Asistente Finance".

Kemi kënaqësinë të informojmë se aktualisht janë 2 studentë të TBU të cilët kontribuojnë dhe rriten profesionalisht si staf pranë kompanisë BROTECH Brands, pjesë e familjes F&M Reklama.