Image 0 Image 1 Image 2

Tirana Business University

Vijojnë takimet informuese me maturantët në TBU

TBU ju mirëpret në takimet informuese me maturantët, 13 Maj-29 Maj, çdo ditë të Hënë, Martë dhe Mërkurë, ora 16.00-20.00.

Vijojnë takimet informuese me maturantët në TBU

Heyyy maturantë!

TBU ju mirëpret në takimet informuese që do të organizohen në datat 13 Maj-29 Maj, çdo ditë të Hënë, Martë dhe Mërkurë, ora 16.00-20.00.

Takimet janë një moment i rëndësishëm për të mësuar më tej lidhur me programet, tarifat dhe zbritjet, stafin akademik, praktikat profesionale, partneritetin me bizneset, rezultatet në punësimin e studentëve dhe detaje të tjera të vlefshme mbi TBU.

Ju inkurajojmë të vini në ditën më të përshtatshme për ju.

Për efekt organizimi, ju lutemi konfirmoni paraprakisht në bit.ly/dite-informimi-ne-tbu.

/files/60150887_2442883149103854_8909411546719846400_n.png