Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Tirana Business University

TBU mirëpret studentët e Lucerne Univ. of Applied Sciences and Arts

25 studentë të programit master të Lucerne University of Applied Sciences & Arts, ishin sot të ftuar në TBU në kuadër të vizitave studimore zhvilluar për disa vite në vendet e Evropës Lindore.

TBU mirëpret studentët e Lucerne Univ. of Applied Sciences and Arts

Një grup studentësh të programit master dhe pedagogë të Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Zvicër, ishin të pranishëm me datë 4 dhe 5 shtator në TBU në kuadër të vizitave studimore zhvilluar për disa vite rradhazi në vendet e Evropës Lindore. Në këto dy ditë, pjesëmarrësit patën mundësinë të ndjekin leksione me tema politike, ekonomike dhe sociale, të përgatitura sipas fushave të specialitetit nga Prof. Dr. Genc Ruli, Z. Remzi Lani, Dom Gjergj Meta, Blendi Salaj, Prof. Assoc. Dr. Selami Xhepa dhe Dr. Entela Shehaj, Dekane e Fakultetit Administrim Biznesi në TBU. Ky aktivitet do të pasqyrohet edhe në https://www.ascent-study-tours.info/