Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6

Tirana Business University

''Where do you fit?'' - Webinar organizuar nga Deloitte Albania & Kosovo

Deloitte Albania, me qëllim për të qëne sa më pranë studentëve, organizon një Webinar me temë “Where do you fit?”.

''Where do you fit?'' - Webinar organizuar nga Deloitte Albania & Kosovo

Deloitte Albania & Kosovo, me qëllim për të qëne sa më pranë studentëve, organizon një Webinar me temë “Where do you fit?”.

Webinari do të zhvillohet në formën e një diskutimi me kolegë nga departamente të ndryshme të kompanise si Tax, Legal, Audit, Konsulencë, Këshillim Fiskal, Këshillim Risku, të cilët do të ndajnë me pjesëmarrësit eksperiencën e tyre në kompani.

Studentët pjesëmarrës në webinar do të kenë mundësi të njihen me të punuarit pranë Deloitte, do të marrin këshilla e opinione mbi aftësitë që duhet të ketë një i sapodiplomuar sipas punonjësve të kompanisë, mundësite për trajnim dhe zhvillim, fryma bashkëpunuese me kolegët, e shumë të tjera për të mos u humbur.

Webinari do të zhvillohet ditën e Enjte, datë 25 Qershor, ora 16:30.

Studentët e interesuar për tu bërë pjesë e Webinarit duhet të aplikojnë në linkun https://kwiksurveys.com/s/8MTZYTnM, brenda ditës së nesërme, datë 23 Qershor.

/files/Web Cover/Webinar_Where do you fit (1)_resize