Image 0 Image 1 Image 2 Image 3

Tirana Business University

Lajme

Lajme

  1. Konferenca Shkencore ICBLAS 2014

    130 akademikë nga vendi, diaspora dhe më gjerë referuan punimet e tyre shkencore në konferencën e parë ndërkombëtare shkencore me temë "Business, Law Administration and Social Sciences - Challenges Towards the Future" të organizuar më datë 17 Janar 2015 nga TBU në bashkëpunim me IIPCCL.

    • Página
    • 01 May, 2015