Image 0 Image 1

Tirana Business University

Akreditimi i programeve

Akreditimi i programeve

Tirana Business University (TBU) ka marrë akreditimin institucional dhe për të gjitha programet e studimit të ciklit Bachelor, Master Profesional dhe Master i Shkencave me urdhërin nr. 326, datë 15 gusht 2013 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës. 

Për t'u njohur me aktin e akreditimit klikoni në link-un e Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë.