Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Akreditimi i programeve

Akreditimi i programeve

Tirana Business University College (TBU) ka marrë akreditimin institucional dhe për të gjitha programet e studimit të ciklit Bachelor, Master Profesional dhe Master i Shkencave me urdhërin nr. 326, datë 15 gusht 2013 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës. TBU u ri-akreditua institucionalisht me vendim të Bordit të Akreditimit të ASCAL nr. 104, dt. 10.11.2017