Image 0 Image 1

Tirana Business University

Departamentet

Departamentet

Fakulteti i Administrimit të Biznesit:

i) Departamenti i Lëndëve të Përgjithshme
Prof. Assoc. Dr. Bashkim Elbasani (bashkim.elbasani@tbu.edu.al)

ii) Departamenti i Menaxhimit
PhD. Gerti Dajçi (gerti.dajci@tbu.edu.al)

iii) Departamenti i Kontabilitetit-Financës
Dr. Tatjana Elezi (tatjana.elezi@tbu.edu.al)

Fakulteti i Drejtësisë:

i) Departamenti i Lëndëve të Përgjithshme
Prof. Assoc. Dr. Makbule Çeço (makbule.ceco@tbu.edu.al)

ii) Departamenti i Lëndëve Profesionale
Prof. Dr. Juliana Latifi (juliana.latifi@tbu.edu.al)

iii) Qendra për Kërkime dhe Studime Ekonomike dhe Juridike (QKSEJ)
PhD. Arjan Lame (arjan.lame@tbu.edu.al)