Image 0 Image 1 Image 2 Image 3

Tirana Business University

Departamentet

Departamentet

Fakulteti Administrimi Biznesi organizohet në tre njësi bazë, si vijon:

  • Departamenti i lëndëve të përgjithshme; Drejtues Prof. As. Bashkim Elbasani
  • Departamenti i lëndëve profesionale; Drejtues Dr. Gerti Dajçi
  • Qendra per Kerkime e Studime Ekonomike. Drejtuese Dr. Ornela Këmbora (Shapo)

Fakulteti Juridik, E Drejtë Biznesi organizohet në tre njësi bazë, si vijon:

  • Departamenti i lëndëve të përgjithshme; Drejtuese Prof. As. Juliana Latifi
  • Departamenti i lëndëve profesionale; Drejtuese Dr. Makbule Çeço
  • Qendra per Kerkime e Studime Juridike. Drejtuese Dr. Ela Elezi