Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Tirana Business University

Laboratori Informatikës

Laboratori Informatikës

Laboratori i informatikës me kapacitet 12 vende pune është i pajisur me kompjutera destop të teknologjisë dhe kohës më të fundit, të lidhura me internetin 24 orë në ditë dhe ku janë instaluar programe të ndryshme bazë apo apo me përdorim aplikativ në financë, menaxhim, marketing, studim tregu, etj.

Studentët e TBU marrin formim teorik dhe aftësohen në praktikë nën drejtimin e ekipit të pedagogëve sipas një programi me tre faza: Hyrje në Informatikë; Softe Aplikative; Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit.

Laboratori i informatikës është në shërbim të studentëve pa pagesë dhe pa kufizime edhe për kryerjen e detyrave dhe projekteve akademike individuale apo në grup, si edhe kërkimin e informacioneve për qëllime të ndryshme. Këto nevoja studentet mund t’i plotësojnë në cdo mjedis tjetër të shkollës përmes aksesit në internet me wireless.