Image 0 Image 1

Tirana Business University

Partnerët e TBU

Partnerët e TBU

TBU bashkëpunon prej vitesh bazuar edhe në marrëveshje të zyrtaruara me mbi 50 kompani, institucione, organizata shqiptare dhe të huaja. Këta partnere mundësojnë një apo disa nga aktivitete të tilla si: praktika studentore; punësim i studentëve me kohë të pjesshme ose me kohë të plotë; vizita studimore; zhvillimi i seminareve speciale nga drejtues specialistë ose zyrtarë; mbeshtetje financiare për bursa studimi, projekte studentore, aktivitete të ndryshme të TBU.

Partneret kryesore janë:

Bankat: Banka Raiffeisen, Banka Credins, Union Bank; Pro Credit Bank, etj.

Kompanitë: Agna Group, Çelsi Media Group, Megatek, Ikub Info, GfK Albania, GfK Austria, Albtelecom & Eagle Mobile, Insifa, DM Consulting Services, MC Networking, Iceberg Communication, A-Z Consulting, Penelope, Eurosig, Economic Service Center, Iceberg Communication, Landmark Communication, F&M Reklama, Led Shop Albania, Business Technology Solutions, Eurosig, Sigma, Abcom, Coca Cola Bottling, AK Design & Contruction, Sprint, Impuls, Birra Tirana, Birra Stela, etj.

Organizatat: German Association of Industries and Trade, Konfederata e Industrive Shqiptare, Italian Networking, Yunus Social Business Albania; Junior Achievement Albania, Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisje, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Instituti për Studime Bashkëkohore; Instituti Ndërkombëtar për të Drejtën Private, Tregtare dhe Konkurrencës, etj.

Studiot dhe Organizatat Ligjore: Kalo & Associates, Hoxha Memi & Hoxha, Zaka & Kosta; Wolftheiss; Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësimit, Dhoma Kombëtare e Avokatisë, Focus Law Firm, etj.

Ministritë dhe Institucionet Shtetërore: MAS, MZHETTS, MD, MI, MEI, MMSR, QKR - Qendra Kombëtare e Regjistrimit, QKL – Qendra Kombëtare e Licensimit, Bashkia Tiranë, Këshilli Lartë i Drejtësisë, etj.