Image 0 Image 1 Image 2 Image 3

Tirana Business University

Senati Akademik

Senati Akademik

Senati Akademik i TBU përbëhet nga:

1. Prof. Dr. Lavdosh ZAHO, Kryetar
2. Dr. Tatjana ELEZI, Anëtar
3. Prof. Dr. Juliana LATIFI, Anëtar
4. Prof. Asoc. Dr. Bashkim ELBASANI, Anëtar
5. Dr. Entela SHEHAJ, Anëtar
6. Dr. Endri PAPAJORGJI, Anëtar
7. Dr. Makbule ÇEÇO, Anëtar
8. Dr. Gerti DAJÇI, Anëtar
9. Dr. Ornela KËMBORA, Anëtar
10. Dr. Ela ELEZI, Anëtar
11. Oltjon VALISI (Student, Fakulteti AB), Anëtar
12. Enkeleda HAJDERASI (Student, Fakulteti EDB), Anëtar