Image 0 Image 1

Tirana Business University

Senati Akademik

Senati Akademik

Senati Akademik i TBU përbëhet nga:

1. Prof. Dr. Lavdosh ZAHO, Kryetar

2. Prof. Dr. Juliana LATIFI, Anëtar 

3. Prof. Asoc. Dr. Endri PAPAJORGJI, Anëtar 

4. Prof. Asoc. Dr. Bashkim ELBASANI, Anëtar 

5. Prof. Asoc. Dr. Makbule ÇEÇO, Anëtar 

6. Dr. Entela SHEHAJ, Anëtar 

7. Dr. Gerti DAJÇI, Anëtar 

8. Dr. Tatjana ELEZI, Anëtar

9. Dr. Ornela KËMBORA, Anëtar

10. Dr. Ela ELEZI, Anëtar

11. Xhulja DELIU (Student, Fakulteti Administrim Biznesi), Anëtar

12. Bora KASTRATI (Student, Fakulteti Drejtësisë), Anëtar