Image 0 Image 1 Image 2

Tirana Business University

Senati Akademik

Senati Akademik

Senati Akademik i TBU përbëhet nga:

1. Prof. Dr. Lavdosh ZAHO, Kryetar

2. Prof. Dr. Juliana LATIFI, Anëtar 

3. Prof. Asoc. Dr. Endri PAPAJORGJI, Anëtar 

4. Prof. Asoc. Dr. Bashkim ELBASANI, Anëtar 

5. Prof. Asoc. Dr. Makbule ÇEÇO, Anëtar 

6. Dr. Entela SHEHAJ, Anëtar 

7. Dr. Gerti DAJÇI, Anëtar 

8. Dr. Tatjana ELEZI, Anëtar

9. Dr. Ornela KËMBORA, Anëtar

10. Dr. Ela ELEZI, Anëtar

11. Oltjon VALISI (Student, Fakulteti AB), Anëtar

12. Enkeleda HAJDERASI (Student, Fakulteti EDB), Anëtar