Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Tirana Business University

TBU Press

TBU Press

TBU Press e ka filluar aktivitetin e saj në vitin 2016. 

Lista e botimeve:

Titulli: Hyrje në Logjikën Formale Klasike
Autori: Prof. as. Dr. Bashkim Elbasani
ISBN: 978-9928-4344-0-1
Vëllimi: 316 fq.
Viti: 2016
 
/files/jordan_daci_monografi_2017
 
Titulli: Zbatimi i të drejtës ndërkombëtare në të drejtën e brendshme: rasti i SHBA, Holandës, Italisë, Gjermanisë, Kosovës dhe Shqipërisë
Autori: Prof. as. Dr. Jordan Daci
ISBN: 978-9928-4344-1-8
Vëllimi: 400 fq.
Viti: 2017
 
---
 
Kontakte: 
 
Tirana Business University College
Shtëpia Botuese "TBU Press"
 
Adresa: Rruga e Kavajës, 1023, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 422 60 443
Web: www.tbu.edu.al
 
Të gjitha të drejtat për botimin e titujve të TBU Press janë të rezervuara. Asnjë pjesë e librit nuk mund të riprodhohet përmes çdo mënyre apo mjeti pa leje paraprake nga TBU Press.