Image 0 Image 1 Image 2 Image 3

Tirana Business University

Studentë në Karrierë

Studentë në Karrierë

Arbana Rica, Master Profesional në Administrim Biznesi
Drejtore Ekzekutive, Iceberg Communication

Oltjon Valisi, Master i Shkencave në Administrim Biznesi
Menaxher i Marketingut dhe Marrëdhënieve me Publikun, Tirana Business University
 
Elona Dashi (Stroka), Master i Shkencave në Administrim Biznesi
Menaxhere e Burimeve Njerëzore, Jumbo Albania
 
Eneriko Hajdaraj, Master Profesional në Administrim Biznesi
Konsulent për Manaxhimin e Cilësisë, AZ Consulting
 
Rezarta Mertiraj (Bejollari), Master Profesional në E Drejtë Biznesi
Drejtuese Dege - Elbasan, Intesa Sanpaolo Bank Albania
 
Orges Deda, Master i Shkencave në Administrim Biznesi
Konsulent Fiskal, Deloitte Albania and Kosovo
 
Ida Hoxha, Master Profesional në E Drejtë Biznesi
Menaxhere e Burimeve Njerëzore, ACREM (Albanian Commercial Real Estate Management)
 
Silvio Qyqja, Master Profesional në Administrim Biznesi
Menaxher Dyqani - TEG, Neptun Albania
 
Xhoana Vishka, Master Profesional në Administrim Biznesi, me profil E Drejtë Biznesi
Menaxhere e Shitjes dhe Marketingut, Bolv-Oil
 
Orges Bushi, Master Profesional në Administrim Biznesi
Menaxher Dyqani - Tiranë, Conad Albania