Image 0 Image 1

Tirana Business University

Inkubatori i Biznesit Studentor

Inkubatori i Biznesit Studentor

Zhvillimi i njohurive praktike dhe sidomos përkrahja e zhvillimit të iniciativës së lirë dhe sipërmarrjes tek studentët, jo vetëm që përmbush një nga objektivat e TBU, por përbën edhe një kontribut në zhvillimin e shoqërisë. Në këtë kuadër, TBU ka zhvilluar projektin: “Inkubatori i Biznesit Studentor” përmes së cilit mbështeten nisma sipërmarrëse të studentëve të TBU. Inkubatori i biznesit vë në dispozicion të këtyre nismave falas mjedise fizike të shkollës, pajisje, lidhje në internet, këshillim nga stafi akademik ose persona me eksperiencë, mundësi për bashkëpunim me bizneset partnere për të siguruar suportin e tyre financiar dhe teknik.

Sipërmarrjet anëtare:

i) NeoCharger, themeluar nga Elton Saliaj me NUIS - L62406027S, student në programin Bachelor në Administrim Biznesi | Cel: +355 68 81 75 115; E-mail: elton.saliaj@tbu.al

ii) Digital Foot, themeluar nga Ersen Dushi me NUIS - L62409026C, student në programin Master Profesional në Administrim Biznesi, me profil Financë dhe Kontabilitet | Cel: +355 69 47 09 038 ; E-mail: ersen.dushi@tbu.al