Image 0 Image 1 Image 2

Tirana Business University

Termat e Përdorimit

Termat e Përdorimit

Mirë se vini në faqen e internetit të Tirana Business University. Shfletimi i kësaj faqeje do të thotë se i keni lexuar kushtet e përdorimit dhe i pranoni ato. Ne mbajmë të drejtën për t’i ndryshuar, shtuar ose fshirë pjesë të kushteve të përdorimit në çdo moment, pa paralajmërim.

Ju lutem, lexojini kushtet e mëposhtme me kujdes sepse pëmbajnë informacion të vlefshëm për të drejtat dhe detyrimet tuaja ligjore.

Të dhënat personale

Për pjesët ku kërkohet plotësimi manual i të dhënave tuaja personale (formular aplikimi, kontakte, etj.), ju pajtoheni që të dhënat të jenë të sakta. Përdorimi i identitetit të një personi tjetër është rreptësisht i ndaluar. TBU do t’i përdorë të dhënat tuaja personale vetëm për arsyet e shënuara në seksionet përkatëse dhe në asnjë moment nuk do të abuzojë me to.

Përmbajtja e faqeve

E gjithë përmbajtja e faqeve si tekst, video, audio dhe foto janë pronë e Tirana Business University. Asnjë material nuk mund të riprodhohet, kopjohet, ripublikohet, modifikohet, shpërndahet apo shitet në asnjë mënyrë, i plotë apo pjesë të tij, pa autorizimin me shkrim të autorëve. Përdorimi i materialeve pa autorizim përbën shkelje penale të të drejtave të autorit. Autorizimi, pas dhënies, mund të tërhiqet pa paralajmërim.

Marka tregtare të regjistruara

Tirana Business University është një markë tregtare e regjistruar. Përdorimi i logos dhe emrit nuk mund të shfrytëzohet në lidhje me shërbime të tjera të ngjashme ose jo, dhe përdorimi/kopjimi i plotë ose i pjesshëm lejohet vetëm pas autorizimit me shkrim të autorit.