Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9 Image 10

Tirana Business University

Raundi 2 - Lista me renditjen e aplikantëve fitues, bachelor 2020-2021

TBU publikon listën e renditjes me pikë të aplikantëve për programet bachelor. Konfirmoni renditjen tuaj me pikë për programin e studimit që keni aplikuar në raundin 2.

Raundi 2 - Lista me renditjen e aplikantëve fitues, bachelor 2020-2021

Tirana Business University College publikon listën e renditjes me pikë të aplikantëve për programet bachelor, viti 1, 2020-2021. 

Verifikoni renditjen tuaj duke klikuar në links më poshtë sipas programit ku keni aplikuar:

  • Administrim Biznesi me profil:

          i. Marketing

          ii. Menaxhim,

          iii. Kontabilitet-Financë 

Në renditjen e aplikantëve janë marrë në konsideratë pikët e grumbulluara nga nota mesatare e kombinuar e shkollës së mesme (sipas VKM) dhe intervista me stafin drejtues të TBU.

Regjistrimi i kandidatëve fitues do të kryhet nga datat 30 Shtator deri në 9 Tetor 2020 në Sekretarinë Mësimore të TBU. 

Kandidatët ditën e regjistrimit duhet të pajisen me fotokopjen e noterizuar të diplomës së maturës shtetërore/ose dëftesë pjekurie së bashku me certifikatën e notave dhe dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë).

Për pyetje mos ngurroni të na kontaktoni në +355 69 30 33 173.