Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Kurse Trainimi

Kurse Trainimi

Kolegji Universitar "TBU", duke marrë në konsideratë nevojat e shprehura dhe interesat gjithnjë e në rritje për zhvillim personal dhe profesional të sipërmarrësve, menaxherëve, punonjësve në administratën publike, si edhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, ka planifikuar të zhvillojë kurse trajnimi sipas fushave përkatëse, si vijon:

* Anglishte Profesionale Biznesi

* Menaxhimi i Projekteve

* Vlerësimi i Projekteve

* Komunikimi në Biznes

* Avokatia Praktike e Biznesit

* Kontabiliteti Bankar

Për më tepër informacion mund të na kontaktoni me:

e-mail: info@tbu.edu.al dhe/ose tel: +355 422 60 443.