Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Departamentet

Departamentet

Fakulteti i Administrimit të Biznesit:

i) Departamenti i Lëndëve të Përgjithshme
Dr. Enkeleda Shehi, Drejtues Departamenti
 
ii) Departamenti i Menaxhimit
PhD. Gerti Dajçi, Drejtues Departamenti, 
 
iii) Departamenti i Kontabilitetit-Financës
PhD.Redvin Marku, Drejtues Departamenti
 
Fakulteti i Drejtësisë:
 
i) Departamenti i Lëndëve të Përgjithshme
PhD. Mirgen Prençe, Drejtues Departamenti
 
ii) Departamenti i Lëndëve Profesionale
Prof. As. Dr. Jordan Daci, Drejtues Departamenti
 
iii) Qendra për Kërkime dhe Studime Ekonomike dhe Juridike (QKSEJ)
PhD. Arjan Lame, Drejtues i QKSEJ