Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Komisioni i Cilësisë

Komisioni i Cilësisë

Komisioni i Cilësisë është përgjegjës për të ndërmarrë të gjitha aktivitetet e nevojshme për të vlerësuar, përmirësuar dhe aprovuar cilësinë e shërbimeve akademike dhe administrative brenda TBU në përputhje me misionin, rregulloret dhe strategjinë e zhvillimit të TBU. 

Komisioni i Cilësisë përbëhet nga: 

  • Dr. Enkeleda Shehi, Kryetar
  • Dr. Redvin Marku, Anëtar
  • Dr. Lorenc Gordani, Anëtar
  • Jehona Gjini, Anëtar, Student
  • Andreina Keshi, Anëtar, Student