Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Partnerët e TBU

Partnerët e TBU

Tirana Business University College bashkëpunon prej vitesh bazuar edhe në marrëveshje të zyrtarizuara me mbi 120 kompani, institucione, organizata shqiptare dhe të huaja. Këta partnerë mundësojnë një apo disa nga aktivitete të tilla si: praktika studentore; punësim i studentëve me kohë të pjesshme ose me kohë të plotë; vizita studimore; zhvillimi i seminareve speciale nga drejtues specialistë ose zyrtarë; mbështetje financiare për bursa studimi, projekte studentore, aktivitete të ndryshme të TBU.

Partneret kryesore janë:

  • Banka/Institucione Financiare: 

Raiffeisen Bank AlbaniaTirana BankCredins BankUnion Bank AlbaniaProCredit Bank AlbaniaPorsche Leasing sh.p.kBanka OTP Albania sh.aNOA sh.aFondi BESA sh.aKredo Finance sh.p.kMogo Albania sh.a, etj.

  • Kompani/Sipërmarrje të studentëve: 

MAD BazarNeo ElectronicsGoodies FarmDiscover PukaInstant.al, etj.

  • Kompani/Shoqëri Tregtare: 

Balfin GroupAgna GroupAbkonsÇelësi Media GroupMegatekEHWIkub InfoGfK AlbaniaALBtelecomDM Consulting ServicesMC NetworkingIceberg CommunicationA-Z Consulting, Penelope, InsifaEurosig, Economic Service Center, Landmark CommunicationF&M ReklamaBROTECH BrandsSigma Interalbanian VIG, Abcom, Coca Cola Bottling AlbaniaBirra TiranaBirra StelaNeptun AlbaniaSpitali AmerikanSPAR AlbaniaManeTCIDeloitte Albanian & KosovaArvis GroupJumbo AlbaniaStudio Kontabiliteti EK-SKOptika 1Green CoastProper PizzaRE/MAX AlbaniaBesa Agro InvestLandways International DMCEMI CC Consulting and CoachingACREMMobileri SHAGA, Everest, Zodiac sh.p.kAMA RecyclingEteria sh.p.k, Quaranta, Bashkimi i Prodhuesve ShqiptarëBashkimi Tregtar i ShqipërisëInstituti Austriak i EkselencësNET-SFS Kreston, Money Smart Albania, WebHostAlbania Padel Group, Butik Bmad Store, Hertz Franchize AlbaniaOazi Festiv HandmadeAiba CompanyBalfin Real EstateStella MareTravel AlbaniaBio JuFashion Group AlbaniaAISECDa Sergio Street FoodACREMSmartphone ShopThe Crew Service- Shpk Past'el Pastry BakeryKRACOHygea HospitalANI SHPKBuzi StoreT.S.T.S GroupR&M GroupBaboon DeliveryAma CafeKompleksi Sportiv FariPartner.alMotiva TechnologySoleil & Sea ShpkVisual MindsSpectron Group Shpk etj. 

  • Organizata biznesi/OJF: 

DIHA - German Association of Industries and TradeKonfederata e Industrive Shqiptare, Italian Networking, Yunus Social Business Albania; Junior Achievement AlbaniaInstituti për Politika Publike dhe MirëqeverisjeDhoma e Tregtisë dhe Industrisë TiranëISB - Instituti për Studime BashkëkohoreInstituti Ndërkombëtar për të Drejtën Private, Tregtare dhe KonkurrencësUNDP Albania, etj.

  • Studiot dhe Organizatat Ligjore: 

Kalo & AssociatesHoxha Memi & HoxhaZaka & Kosta Attorneys at LawWolftheissFrost & Fire ConsultingDhoma Kombëtare e NdërmjetësimitDhoma Kombëtare e AvokatisëDaci & Associates - Attorneys at LawFocus Law FirmNazarko & Dervishi Law Firm, PRIME Law & Consultancy, Zyra e Avokatisë - Av. Fatjola Halilaj, Upgraded, RBS etj.

  • Ministritë dhe Institucionet Shtetërore: 

MAS, MZHETTS, MD, MI, MEI, MMSR, QKR - Qendra Kombëtare e Regjistrimit, QKL – Qendra Kombëtare e Licensimit, Bashkia Tiranë, Këshilli Lartë i Drejtësisë, etj.