Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

TBU Alumni

TBU Alumni

TBU Alumni është një rrjet profesional dhe social për të gjithë ata të cilët kanë studiuar në TBU me synim promovimin e një marrëdhënie të shkëlqyer bashkëpunimi midis njëri-tjetrit, si pjesë e komunitetit të TBU, duke u kujdesuar për zhvillimin e jetës sociale/kulturore dhe karrierës së mëtejshme në sipërmarrje, kompani, institucione publike apo konsulencë private nëpërmjet rritjes personale dhe profesionale.
 
Anëtarë të këtij rrjeti janë studentët e diplomuar në programet bachelor dhe master të TBU.
 
Kordinator i rrjetit: Helton Cevi | Cel: +355 69 96 92 639 | E-mail: helton.cevi@tbu.al