Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Biblioteka

Biblioteka

Vendi ideal për të zgjeruar njohuritë dhe dijet tuaja! Me librat më të rëndësishëm dhe aktualë të autorëve shqiptarë dhe të huaj, që studentët mund të lexojnë dhe të mbështeten për formimin sa më të plotë teorik.

Por, në TBU, burimi primar bibliotekar është EBSCO online, një nga libraritë elektronike me të pasura e të perditesuara ku studentët mund të lexojnë dhe shkarkojnë libra, revista, raste studimore dhe publikime të ndryshme të autorëve më të njohur nga fushat e ekonomisë, menaxhimit, marketingut, komunikimit, jurisprudencës, administrimit publik, si dhe të rejat më të fundit nga sipërmarrjet ndërkombëtare.  

Aksesi në EBSCO online, mundësohet jo vetëm në bibliotekë dhe në mjediset e tjera të shkollës por edhe nga distanca përmes website të TBU. Shfrytëzimi i literaturës në EBSCO online kryhet jo vetëm në mënyrë fakultative nga studentët por cdo ditë dhe harmonizuar me kërkesat e programeve studimore nën udhëheqjen e pedagogut.

Përgjegjëse e Bibliotekës është Anjeza Masha.