Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Emaili i studentit

Emaili i studentit

Studentët pajisen me email të personalizuar (emer.mbiemer@tbu.al) i cili ju shërbën për komunikim elektronik me stafin akademik, administrativ dhe drejtues të TBU. 

Udhëzuesi praktik (bashkëlidhur) ndihmon studentët për përdorimin efektiv të emalit.

Për çdo pyetje apo sqarim kontaktoni menjëherë me suportin në adresën e emailit: daniel.zeneli@tbu.edu.al dhe/ose klementina.mema@tbu.edu.al