Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Këshilli Studentor

Këshilli Studentor

Këshilli Studentor i TBU është një organizim i pavarur që zgjidhet në mënyrë demokratike çdo 2 vjet nga studentët e Tirana Business University College, me qëllim dhe përgjegjësinë për të shprehur hapur mendime dhe propozime për të gjitha problemet me interes të përgjithshëm, që lidhen me veprimtarinë mësimore - shkencore të universitetit si planet dhe programet e studimeve, rregulloret për veprimtarinë mësimore, të drejtën për të studiuar, cilësinë e shërbimeve dhe zhvillimin e veprimtarive të ndryshme kulturore, artistike dhe sportive. 

Këshilli Studentor i TBU përbëhet nga: 

Kryetari:

1. Eugesta Jazi, Bachelor në Administrim Biznesi, profili Menaxhim, Viti 2
 
Anëtarët:
 
2. Florian Zavalani, Bachelor në Administrim Biznesi, profili Kontabilitet-Financë, Viti 3
 
3. Jetnor Cani, Bachelor në Administrim Biznesi, profili Kontabilitet-Financë, Viti 1
 
4. Tea Sulo, Bachelor në Administrim Biznesi, profili Marketing, Viti 1
 
5. Stela Zelka, Bachelor në Administrim Biznesi, profili Kontabilitet-Financë, Viti 2
 
6. Kimberli Kadriu, Bachelor në E Drejtë Biznesi, Viti 1
 
7. Kasandra Cullhaj, Bachelor në E Drejtë Biznesi, Viti 2