Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Studentë Konkurrues

Studentë Konkurrues

Tirana Business University College inkurajon pjesëmarrjen e studentëve në konkurse të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e biznesit dhe sipërmarrjes. 

Disa nga cmimet fituese të ekipeve studentore pjesëmarrëse janë:

12. Çmimi: 3000 euro grant për të nisur biznesin 
 
Studentët: Kejli Doda
Programi: Konkursi i Ideve të Biznesit
Organizuar nga: B4Students
Periudha: 2021
 
11. Çmimi: Financimi i pjesëmarrjes / Eventi ndërkombëtar Startup Day (Tartu Estonia) 
 
Studentët: Françesko Lamçe
Programi: Growpreneur
Organizuar nga: EU4Innovation,Yunus Social Business Balkans
Periudha: 2021
 
10. Çmimi: 4000 euro grant për të nisur biznesin 
 
Studentët: Arteida Hysi
Programi: IDEA
Organizuar nga: ProSEED, GIZ, MFE, AIDA. 
Periudha: 2019
 
9. Çmimi: 6000 euro grant për të nisur biznesin 
 
Studentët: Vullnet Kuçi
Programi: IDEA
Organizuar nga: ProSEED, GIZ, MFE, AIDA. 
Periudha: 2019
 
8. Çmimi: 4000 euro grant për të nisur biznesin 
 
Studentët: Dea Elezi
Programi: IDEA
Organizuar nga: ProSEED, GIZ, MFE, AIDA. 
Periudha: 2019
 
7. Çmimi: 4000 euro grant për të zhvilluar më tej biznesin 
 
Studenti: Elton Saliaj
Programi: IDEA
Organizuar nga: ProSEED, GIZ, MFE, AIDA. 
Periudha: 2018
 
6. Çmimi: 500.000 lekë grant për të nisur biznesin 
 
Studenti: Françesko Lamçe
Programi: Programi i Vetëpunësimit
Organizuar nga: UNDP
Periudha: 2018
 
5. Çmimi: Finalist - mbështetje me 500.000 lekë nga Donika Mici
 
Studentët: Zhaklina Xhafa-Istrefi dhe Edlira Shima
Konkursi: Do you have an idea?
Organizuar nga: Tring TV dhe Vizion Plus
Periudha: Qershor, 2017
 
4. Çmimi: Fitues i Vendit #1
 
Studentët: Redon Emin Selami, Xhulja Deliu, Ledio Biti, Esterina Hoxha dhe Erisa Peçi
Konkursi: Sikur të ishim Bankierë
Organizuar nga: Banka Kombëtare Tregtare (BKT) dhe Shoqata Shqiptare e Bankave
Periudha: Mars, 2017
 
3. Çmimi: 4000 euro grant për të nisur biznesin e tij
 
Studenti: Elton Saliaj
Programi: Programi i Vetëpunësimit
Organizuar nga: UNDP, SDC, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë
Periudha: 2016
 
2. Çmimi: 3000 euro - Artizanati në StartUp (Plan-biznesi më i mirë)
 
Studentët: Oltjon Valisi, Soida Biti dhe Elifjord Zotkaj
Plani i biznesit: ATP - Albanian Traditional Products
Konkursi: Ki kurajo: Ndërmerr dhe Inovo
Organizuar nga: AIDA me mbështetjen e Megatek, GIZ - German Society for International Cooperation, Swiss Development Cooperation, UNDP - United Nations Development Programme, USAID, Agna Group, Intercom Data Service Group, Digitalb.
Periudha: Dhjetor, 2013
 
1. Çmimi: #1 Projekt-ideja më e mirë në Zhvillimin Ekonomik Vendor
 
Studentët: Oltjon Valisi, Ina Lulaj, Nadiola Lulaj dhe Elona Lulaj
Konkursi: Projekt-ideja më e mirë në Zhvillimin Ekonomik Vendor
Organizuar nga: Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, Fondacioni Hanns Seidel, Fakulteti Ekonomik - Universiteti i Tiranës, Agjencia Rajonale për Zhvillim, Unique Junior Enterprise
Periudha: Qershor, 2013