Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Studentë Sipërmarrës

Studentë Sipërmarrës

Tirana Business University College (TBU) inkurajon dhe mbështet nismat sipërmarrëse të studentëve. Më poshtë disa shembuj të spikatur:
 
Vasian ÇYREKU
Master i Shkencave në Administrim Biznesi
Bachelor në Administrim Biznesi, me profil Menaxhim
Themelues, MAD Bazar
 
Elton SALIAJ
Master i Shkencave në Administrim Biznesi
Bachelor në Administrim Biznesi, me profil Kontabilitet dhe Financë
Bashkë-themelues, NEO Electronics
 
Marian SALIAGA
Master Profesional në Administrim Biznesi, profili Menaxhim
Themelues, Goodies Farm
 
Klaidi BIDO
Bachelor në Administrim Biznesi, me profil Menaxhim
Themelues, AIRIS Solutions
 
Vullnet PUKA
Master Profesional në Adminsitrim Biznesi
Themelues, Discover Puka
 
Françesko LAMÇE
Bachelor në Administrim Biznesi, me profil Marketing
Themelues, WebProm
 
Denis NASKA
Bachelor në Administrim Biznesi, me profil Marketing
Themelues, Pata Group
 
Inirda Hoxhallari dhe Destan Abaz
Master i Shkencave në Adminsitrim Biznesi
Bachelor në Administrim Biznesi, me profil Kontabilitet-Financë
Bashkë-themelues, Amorette Winery