Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Tirana Business University

TBU - Eipass Center

TBU - Eipass Center

TBU EIPASS Center është një qendër e akredituar për të ofruar testime të çertifikuara në fushën e informatikës.

Çertifikata e EIPASS është e njohur dhe e akredituar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.

Çertifikimet EIPASS janë:

  • EIPASS Junior
  • EIPASS Shëndetësia Dixhitale
  • EIPASS Administrata Publike
  • EIPASS Teacher
  • EIPASS 7 Moduli
  • EIPASS Progressive
  • EIPASS One
  • EIPASS Basic