Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Inkubatori i Biznesit Studentor

Inkubatori i Biznesit Studentor

Zhvillimi i njohurive praktike dhe sidomos përkrahja e zhvillimit të iniciativës së lirë dhe sipërmarrjes tek studentët, jo vetëm që përmbush një nga objektivat e TBU, por përbën edhe një kontribut në zhvillimin e shoqërisë. Në këtë kuadër, TBU ka zhvilluar projektin: “Inkubatori i Biznesit Studentor” përmes së cilit mbështeten nisma sipërmarrëse të studentëve të TBU. Inkubatori i biznesit vë në dispozicion të këtyre nismave falas mjedise fizike të shkollës, pajisje, lidhje në internet, këshillim nga stafi akademik ose persona me eksperiencë, mundësi për bashkëpunim me bizneset partnere për të siguruar suportin e tyre financiar dhe teknik.

Sipërmarrjet anëtare:

NeoCharger
Themeluesi: Elton Saliaj,
Bachelor në Administrim Biznesi, me profil Kontabilitet & Financë
NUIS: L62406027S | Cel: +355 68 81 75 115; E-mail: elton.saliaj@tbu.al
 
Digital Foot
Themeluesi: Ersen Dushi,
Master Profesional në Administrim Biznesi, me profil Kontabilitet & Financë
NUIS - L62409026C | Cel: +355 69 47 09 038; E-mail: ersen.dushi@tbu.al
 
Pata Group
Themeluesi: Denis Naska,
Bachelor në Administrim Biznesi, me profil Menaxhim
NUIS: L92125009R | Cel: +355 69 29 08 980; E-mail: denis.naska@tbu.al;
 
Amorette Winery
Themeluesit: Inirda Hoxhallari dhe Destan Abaz,
Bachelor në Administrim Biznesi, me profil Kontabilitet & Financë
NUIS: L92403044T | Cel:+355 69 54 55 480; E-mail: destan.abaz@tbu.al;
 
WebProm
Themeluesi: Françesko Lamçe,
Bachelor në Administrim Biznesi, me profil Marketing
NUIS - L82412020R | Cel: +355 69 27 12 050; E-mail: francesko.lamce@tbu.al;