Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Quality Commission

Quality Commission

Komisioni i Cilësisë është përgjegjës për të ndërmarrë të gjitha aktivitetet e nevojshme për të vlerësuar, përmirësuar dhe aprovuar cilësinë e shërbimeve akademike dhe administrative brenda TBU në përputhje me misionin, rregulloret dhe strategjinë e zhvillimit të TBU. 

Komisioni i Cilësisë në TBU përbëhet nga: 

  • Franko Egro, Kryetar
  • Juliana Latifi, Anëtar
  • Mimoza Zeneli, Anëtar
  • Elton Saliaj, Anëtar, Student
  • Zhaklina Xhafaj, Anëtar, Student