Back

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Ku Studimi sjell Punësim!

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit është fakulteti më i ri dhe një nga fakultetet më moderne të Universitetit, i cili përgatit specialistë për punë praktike dhe shkencore në fushën e teknologjisë së informacionit. Fakulteti përgatit specialistë të menaxhimit kompjuterik dhe shkencave kompjuterike, programues dhe studiues shkencorë në fushën e teknologjisë së informacionit. Gjatë studimeve, studentët mund të mbështeten në laboratorë kompjuterike të përditësuara me pajisjet më të fundit, si dhe në stafin tonë pedagogjik, që ka një ndërlidhje të stafin tonë pedagogjik, që ka një ndërlidhje të spikatur ndërmjet botës së biznesit

Me programet tona Bachelor dhe Master në Teknologjinë e Informacionit, ju mund të aftësoheni profesionalisht për të qenë gati për tregun e punës, në profile si:

  • Web developer
  • Software engineer
  • Network engineer
  • Electroinic engineer
  • Economic consultant
  • Business Intelligence analyst
  • Policy analyst
  • Computers & Information Systems Manager
  • Computer support specialist
  • Computer systems analyst
  • Database administrator
  • Cybersecurity analist
  • Financial Analyst
  • Risk Analist
× Si mund t'iu ndihmojmë