Back

Rregullore

RREGULLORE E KOLEGJIT UNIVERSITAR “TIRANA BUSINESS UNIVERSITY”

RREGULLORE E KOLEGJIT UNIVERSITAR “TIRANA BUSINESS UNIVERSITY”

RREGULLORE E PROGRAMIT TЁ STUDIMIT BACHELOR NE ADMINISTRIM BIZNESI

RREGULLORE E PROGRAMIT TЁ STUDIMIT BACHELOR NE ADMINISTRIM BIZNESI

RREGULLORE E PROGRAMIT TЁ STUDIMIT “MASTER I SHKENCAVE NË ADMINISTRIM BIZNESI”

RREGULLORE E PROGRAMIT TЁ STUDIMIT “MASTER I SHKENCAVE NË ADMINISTRIM BIZNESI”

RREGULLORE E PROGRAMIT TЁ STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NЁ ADMINISTRIM BIZNESI, 60 ECTS

RREGULLORE E PROGRAMIT TЁ STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NЁ ADMINISTRIM BIZNESI, 60 ECTS

RREGULLORE E PROGRAMIT TЁ STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NЁ ADMINISTRIM BIZNESI I AVANCUAR, 120 ECTS

RREGULLORE E PROGRAMIT TЁ STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NЁ ADMINISTRIM BIZNESI I AVANCUAR, 120 ECTS

RREGULLORE FAKULTETIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

RREGULLORE FAKULTETIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

RREGULLORE MASTER SHKENCOR INXHINIERI SOFTWARE

RREGULLORE MASTER SHKENCOR INXHINIERI SOFTWARE

RREGULLORE E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË “BACHELOR NË INXHINIERI SOFTWARE”

RREGULLORE E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË “BACHELOR NË INXHINIERI SOFTWARE”

RREGULLORE MASTER SHKENCOR INFORMATIKË EKONOMIKE

RREGULLORE MASTER SHKENCOR INFORMATIKË EKONOMIKE

RREGULLORE E PROGRAMIT TË STUDIMIT Ë CIKLIT TË PARË BACHELOR NË INXHINIERI KOMPIUTERIKE

RREGULLORE E PROGRAMIT TË STUDIMIT Ë CIKLIT TË PARË BACHELOR NË INXHINIERI KOMPIUTERIKE

× Si mund t'iu ndihmojmë