Back

STUDIO NE TBU

Ku Studimi sjell Punësim!

FAKULTETET

Fakulteti i Biznesit dhe Drejtësisë

Fakulteti i Biznesit dhe Drejtësisë drejton programet studimore Bachelor dhe/ose Master në Menaxhim, Financë – Kontabilitet, Marketing, Drejtësi, kërkim shkencor dhe shërbime të konsulencës të lidhura më fushat e veta të kompetencës.

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit.

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit. drejton programet studimore Bachelor dhe/ose Master në Informatikë Ekonomike, Inxhinieri Software dhe Inxhinieri Kompjuterike.

TBU ERASMUS+

TBU së bashku me disa universitete të tjera shqiptare dhe Universitetin Staffordshire nga Mbretëria e Bashkuar, u bënë fituese për herë të dytë në projektin Erasmus+KA1 me numër referencë 2018-1-UK01-KA107-046977.

APLIKO PËR BURSË

  Emri*

  Mbiemri*

  Numri i Kontaktit*

  Email Juaj*

  Qyteti Juaj*

  Shkolla Juaj*

  Programi që jeni të interesuar?

  STAFI AKADEMIK DREJTUES

  Prof.Dr. Vasilika Kume

  Rektore

  PROF.ASOC.DR. INDRIT BAHOLLI

  Dekan, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
  indrit.baholli@tbu.edu.al

  STAFI AKADEMIK

  FAKULTETI I BIZNESIT DHE DREJTËSISË

  DR.REDVIN MARKU

  Zv. Dekan, Fakulteti i Biznesit dhe Drejtësisë

  DR. ENKELEDA SHEHI

  Përgjegjëse e Departamentit të Biznesit dhe Financës

  ARJAN LAME PhD.

  Përgjegjës i Qendrës për Studime dhe Kërkime Ekonomiko-Juridike

  SIDORELA MARINI MSc.

  Asistent Lektore

  ERGET DORRI MSc.

  Asistent Lektor

  FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

  DR. ERDET KËLLIÇI

  Zv. Dekan & Përgjegjës i Departamentit të Inxhinierisë Kompjuterike

  DR. MIMOZA ZENELI

  Përgjegjëse e Departamentit të Informatikës Ekonomike