Back

STUDIO NE TBU

Ku Studimi sjell Punësim!

Lajmërime

Orari i provimeve për semestrin e dytë

Të nderuar studentë, Duke ju uruar një sezon provimesh sa më të mbarë, më poshtë për secilin program do të gjeni datat e provimeve sipas...
Lexo më shumë

FAKULTETET

Programet tona të studimit, dera drejt suksesit në karrierë

Programet tona të studimit janë zgjedhur nga ne, në bashkëpunim me botën e biznesit, duke bërë një studim të kujdesshëm të tregut të punës, bazuar te nevojat më të mëdha që ai ka.

Studentët tanë që kanë studiuar në këto profile, sot punojnë si bankierë, menaxherë qendrash tregtare, zhvillues programesh kompjuterike, koordinatorë marketingu, menaxherë të financave, ose janë bërë sipërmarrës në sektorë si ai i real estate, teknologjisë, agroturizmit, kozmetikës, styling, etj.

 

Fakulteti i Biznesit dhe Drejtësisë

Fakulteti i Biznesit dhe Drejtësisë drejton programet studimore Bachelor dhe/ose Master në Menaxhim, Financë – Kontabilitet, Marketing, Drejtësi, kërkim shkencor dhe shërbime të konsulencës të lidhura më fushat e veta të kompetencës.

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit.

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit. drejton programet studimore Bachelor dhe/ose Master në Informatikë Ekonomike, Inxhinieri Software dhe Inxhinieri Kompjuterike.

Kalendari për Vitin Akademik 2023-2024

TBU – Kalendari Akademik Bachelor për vitin 2023-2024
TBU – Kalendari akademik Master për vitin 2023-2024

Trajnime

TechStart Hub

Ekspertët e Tirana Bank në shërbim të studentëve të TBU

Studentët e Teknologjisë së Informacionit në TBU kanë një mundësi unike, që nëpërmjet TechStart Hub, të krijuar në bashkëpunim me Tirana Bank, të kenë shansin që të aftësohen menjëherë për tregun e punës në profilin e tyre. Ekspertët më të mirë të Tirana Bank, nëpërmjet këtij programi, do t’u japin mundësi konkrete trajnimi dhe punësimi studentëve të TBU, në mjediset e bankës, që në vitin e tyre të parë të studimit. Kjo do t’i bëjë ata të gatshëm për tregun e punës, kudo që ata do të dëshirojnë të angazhohen, duke qenë se sektotri ofron mundësi të shumta.

TBU ERASMUS+

Tirana Business University ka një marrëveshje bashkëpunimi e me Universitetin Niccolò Cusano në Romë, Itali, në kuadër të programit ERASMUS+. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, të dyja universitetet mundësojnë shkëmbimet mes studentëve dhe stafeve akademike, duke pasuruar përvojat studimore, dhe duke promovuar të kuptuarin ndërkulturor. Marrëveshja shtrihet në vite të ndryshme akademike, duke nisur nga 2023-2024 deri më 2028-2029, duke garantuar mundësi të shumta për rritje reciproke.

STAFI AKADEMIK DREJTUES

Prof.Dr. Vasilika Kume

Rektore

PROF.ASOC.DR. INDRIT BAHOLLI

Dekan, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
indrit.baholli@tbu.edu.al

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

DR. ERDET KËLLIÇI

Zv. Dekan & Përgjegjës i Departamentit të Inxhinierisë Kompjuterike

DR. MIMOZA ZENELI

Përgjegjëse e Departamentit të Informatikës Ekonomike

× Si mund t'iu ndihmojmë