Back

Orari Mësimor

Ku Studimi sjell Punësim!

Orari Mësimor për Vitin Akademik 2023-2024

Fakulteti i biznesit dhe drejtesise Master Semestri II
Informatike Ekonomike Bachelor Semestri II
Inxhinieri Software Master Semestri II
Administrim Biznesi “Kontabilitet-Financë”, “Menaxhim”, “Marketing” Bachelor Viti I Semestri II
Administrim Biznesi “Kontabilitet-Financë”, “Menaxhim”, “Marketing” Bachelor Viti II Semestri II
Administrim Biznesi “Kontabilitet-Financë”, “Menaxhim”, “Marketing” Bachelor Viti III Semestri II
× Si mund t'iu ndihmojmë