Back

KONTAKTO

Ku Studimi sjell Punësim!

FAQ

Shkëmbimet e ofruara janë programe që lejojnë studentët të studiojnë në një vend ose institucion tjetër për një periudhë të caktuar për të fituar njohuri dhe ekspozim ndërkombëtar.
Detajet dhe kërkesat e aplikimit mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit nën seksionin 'Zhvillimi i Projektieve dhe Partneritetet'. Ndiqni udhëzimet e përshkruara dhe afatet për procesin e aplikimit.
Pjesëmarrja në një program shkëmbimi mund të zgjerojë horizontet tuaja kulturore, të përmirësojë aftësitë tuaja akademike dhe profesionale dhe të sigurojë një perspektivë unike ndërkombëtare që mund të jetë e paçmueshme në botën e sotme të globalizuar.
Po, ne ofrojmë ndihma të ndryshme financiare dhe bursa për studentët e kualifikuar. Detajet rreth këtyre mundësive janë të disponueshme në faqen e internetit dhe ofrohen gjatë procesit të aplikimit.
× Si mund t'iu ndihmojmë