Back

Fakulteti i Biznesit dhe Drejtësisë

Ku Studimi sjell Punësim!

Fakulteti i Biznesit dhe Drejtësisë

Fakulteti i Biznesit dhe Drejtësisë ofron programe studimi në ciklin Bachelor dhe në ciklin  Master. Programet tona në këto cikle i përgatisin studentët tanë për karriera në tregjet vendase dhe rajonale, të cilat janë shumë të kërkuara nga punëdhënësit, duke u dhenë mundësi të shkëlqyera për karriera të suksesshme në vende dhe fusha të ndryshme të biznesit. Fakulteti i Biznesit dhe Drejtësisë u ofron studentëve baza teorike të përditësuara në administrimin e biznesit, por edhe trajnime profesionale të orientuara drejt karrierës, si dhe kualifikime specifike.

Me programet tona Bachelor dhe Master në Administrim Biznesi ju mund të aftësoheni profesionalisht për të punuar në profile si:
  • Brand Manager
  • Market Research
  • Event Planner
  • Account Executive
  • Marketing Coordinator
  • Project manager
  • Supply Chain Manager
  • Business Development Manager
  • Content Marketer
  • Marketing specialist
  • Advertising manager
  • General manager
  • Sales manager
  • Human Resources Manager
  • Entrepreneur
× Si mund t'iu ndihmojmë