Back

Programe Bachelor

Ku Studimi sjell Punësim!

PROGRAME BACHELOR

Programet Bachelor përmbyllen me marrjen e të paktën e 180 ECTS nga studenti.

Procesi mësimor kryhet me kohë të plotë 5 ditë në javë. Mësimi ofrohet në dy orare mësimore, paradite dhe mbasdite, në mbështetje të angazhimit në punë apo praktikë të studentit.
Shënim: Klikoni në secilin emërtim të programeve për t’u njohur me rregulloren përkatëse të studimit.

× Si mund t'iu ndihmojmë