Back

Transferimet

Ku Studimi sjell Punësim!

Tirana Business University mirëpret çdo student që dëshiron ti transferojë studimet e tij në një nga programt Bachelor ose Master që TBU ofron. Transferimi kryhet ne bazë të udhëzimeve nga MAS si dhe në rregulloren e brendshme të TBU.

Aplikimet mund të kryhen në çdo periudhë të vitit por regjistrimi kryhet vetëm në datat e përcaktuara nga MAS.

Dokumentacioni i kërkuar për transferim në programet Bachelor:

  • Kopje e noterizuar e diplomës dhe listës së notave të gjimnazit
  • Lista e notave
  • Përshkrimi i lëndeve
  • Vërtetim çregjistrimi
  • ID
  • 2 foto

Për transferimet në programin e masterit, studenti duhet te sjelli shtesë:

  • Kopje e noterizuar e diplomës dhe listës së notave të Bachelor-it.
× Si mund t'iu ndihmojmë